POCHOPENÍ principu BEZMOCI VE VZTAHU je 1. krok k VYŘEŠENÍ stávající situace

Proč musím v každém vztahu zažívat takovou bezmoc a beznaděj? Proč s tou emocí uvnitř mě, a situací, ve které se nacházím, nemohu hnout? Proč to neumím změnit? Proč se dostávám do situací, které neumím vnitřně zvládat? Proč navazuji opakovaně vztah s alkoholikem či jinak závislým? Proč nemůžu žít „s ním ani bez něj“? Proč zrovna já?

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste si podobnou otázku položili? Nebo se dokonce nacházíte v podobné situaci stále? Rok, dva, pět let… nebo snad déle? Proč se vám to děje? Když jsem celé roky podobnou bezmoc prožívala já, tak mi na podobné otázky přicházely různé odpovědi. Uteklo ale hodně vody, než mi to všechno začalo dávat hlubší smysl.

A všechno to začalo už v raném dětství

Asi jsme mnozí z nás zažili situace, kdy nám dospělí říkali, že jsme špatní, že nás nebude rodič milovat „protože“ nebo „když“. Nejdřív nás pro něco poslali a když jsme to vzali do ruky, tak jsme si vyslechli, že to určitě rozbijeme, a že jsme nešiky. A že jsme stejně neschopní jako ten a ten, a že jsme vlastně úplně k ničemu. A taky, že by bylo lepší, kdyby jsme se nikdy nenarodili. Myslím, že podobných vět, které jsme mnozí z nás jako malí slýchali, by se našel nespočet.

Takové nenápadné výroky, které jsme brali, ve své dětské naivitě, přirozeně za své. Nechali jsme dospěláky, aby nás nenápadně balili do svých hodnocení jako cibuli do slupek. Jedna vrstva za druhou. Pomalu, ale jistě jsme byli formováni okolím.

Jsme dospělí a co teď?

A na prahu dospělosti umíme jen stěží rozeznat, kým jsme doopravdy. A zdá se, že o co více jsme si nechali navěsit nálepek, o to drsnější musí být kartáč čištění. Ano, vztahy jsou vynikající nástroje k očištění toho, co není naše. Dalo by se říci, že vztahy jsou urychlovače vývoje. Bez nich bychom se do stejného bodu vnitřního vývoje dostali později, jestli vůbec.

Všichni víme, jak takový proces probíhá

Začínáme prožívat svá první zklamání, bolístky, nenacházíme porozumění, ve vztahu se míjíme a pomalu zjišťujeme, že svět je v mnoha ohledech jiný, než ten náš. Jsme nuceni setkat se tváří v tvář se svými pocity, emocemi a chtě nechtě jedeme v procesu zrání a hledání sama sebe. Objevování své skutečné hodnoty přes vztahy. S každou situací, kdy se dostáváme do bezmoci, se nás to něco ptá: „Jak jsi na tom s láskou k sobě?“ „Na kolik znáš svou sebehodnotu?“ „Už víš, kdo doopravdy jsi?“

Poděkujme našim vztahům, že nám dávají šanci přijít zpátky k sobě. Je nám dovoleno konečně strhat ty slupky a nálepky, které jsme si přisvojili v domnění, že jsme to my.

Vytvořili jsme si sami k sobě nezdravý vztah, postavený na mylných představách o sobě. Teď máme šanci to změnit. Je to dlouhá cesta, ale pochopení principu toho, proč se co děje, je základ k tomu, aby jste s tím mohli začít něco dělat.

Pokud chceme mít vztahy v pořádku, musíme si nejprve ujasnit, jaký vztah máme sami se sebou. Je třeba začít u sebe.

Zkuste zaujmout ke své situaci, ke svému vztahu aktivní postoj

Nehledejte viníka a nezůstávejte již déle v pozici oběti. To, co se děje kolem nás je jen důsledkem toho, co si neseme my sami.
Pokud budete i přes váš aktivní přístup nejistí co a jak, existuje řada nástrojů, které mohou pomoci k tomu lépe pochopit a zvládat svůj život.

Já vám mohu nabídnout pomocnou ruku přes rozbor osobního horoskopu a dále i rozboru situace či vztahu velmi konkrétně. Jako přidanou hodnotu mých služeb vidím v tom, že mám bohaté vlastní zkušenosti a prožitky.  Díky nim lépe rozumím chování lidí v krizových situacích, mám pro ně pochopení a dnes už i nadhled.

V rámci mých služeb vám ráda vysvětlím jisté souvislosti vašeho života, ale ještě raději až poté, kdy si budete jisti, že chcete svůj život změnit. Až budete vědět, že pro sebe chcete něco udělat. Protože spolknout pilulku opravdu nestačí. Pochopení a uvedení nových postojů do praxe života je každodenní práce, kterou za nikoho nikdo neudělá. A samo se to taky nestane.